Botox

Botox är ett muskelavslappnande medel som injekteras i huden. Detta gör så att musklerna inte kan spännas vilket leder till att rynkorna inte syns.


Botox

Botox – därför fungerar det

Under en behandling av Botox så injekteras medlet i musklerna under huden. Medlet gör att nervimpulserna blockeras till muskeln och på så sätt kan inte rynkor uppstå.

Botox har bäst effekt på anspänningsrynkor i ansiktet, exempelvis rynkor runt ögonen, käken och munnen.

En behandling håller i tre till fyra månader.

Finns flera alternativ till Botox

Botox är ett varumärke. Men det finns flera andra varumärken som innehåller exakt samma ämne som Botox gör; nämligen botulinumtoxin typ A.

Dessa alternativ är Dysport, Xeomin och Neurobloc. De fungerar likadant men kan ha små skillnader. Bland annat kan de transporteras på olika sätt och kan därmed bli billigare än andra.

Biverkningar och risker

Det finns en risk att Botox kan förlama andra muskler i närheten av det behandlade området. Detta kan ge exempelvis hängande ögonlock och asymmetri i ansiktsdragen. Men detta är dock ovanligt.

Det finns även en risk att du är allergisk mot Botox vilket i så fall kan ge olika allergiska reaktioner och huvudvärk.

Eftersom en Botox-behandling går över efter en viss tid så försvinner även komplikationerna med tiden.

Använd inte Botox om du:

  • Är känslig för botulismtoxin
  • Är gravid
  • Ammar
  • Har en infektion i det område som ska behandlas
  • Lider av en muskelsjukdom
  • Äter något läkemedel som påverkar nervsignalerna i musklerna

Pris per område

Det kostar cirka 3 500 kronor per område. Det brukar även finnas paketpris om du vill behandla flera områden samtidigt. En behandling håller i tre till fyra månader.